شهرک خاوران از نظر موقعیت جغرافیایی

 بررسی موقعیت جغرافیایی شهرک خاوران :

 • این شهرک در قالب شهرداری منطقه 9 تبریزاست.
 • از نظر موقعیت جغرافیایی شهرک خاوران بعنوان شرقی ترین شهرک مسکونی کلانشهر تبریز است.
 • نزدیکترین محدوده شهری تبریز به شهر باسمنج و ییلاقات دره هروی و بیرق می باشد.
 •  خاوران از طرف شمال به محور ارتباطی تبریز – باسمنج
 • از طرف جنوب به تپه های ناهموار منطقه
 • نیز اراضی زراعی در قسمت های شمالی روستاهای شاد آباد علیا و زرنق
 • از طرف شرق به جاده روستایی زرنق
 • از طرف غرب به اتوبان شهید کسائی منتهی می شود.

این شهرک به مساحت 800 هکتار، به منظور اسکان 150 هزار نفر  طراحی شده است.

 

موقعیت جغرافیایی شهرک خاوران

بررسی ویژگیهای محیطی و اقلیمی :

 • قرار گیری شهرک خاوران در قسمت های شمالی دامنه های ارتفاعات سهند
 • همجواری آن با اقلیم ییلاقات دره هروی و بیرق موقعیت متمایزی را نسبت به سایر نقاط کلانشهر تبریز برای آن فراهم نموده است.
 • عاری بودن اراضی پیرامونی آن از هر نوع صنایع سنگین و سبک و کارگاههای مختلف صنعتی – تولیدی و به تبع آن بدور بودن از انواع آلودگیهای بصری، صوتی و…  نیز مزید بر مرغوبیت آن می باشد.
 • پاکی هوا
 • ارتفاع نسبی آن نسبت به سایر نقاط کلانشهر تبریز
 •  اراضی واقه در محدوده شهرک خاوران به لحاظ ساخت و ساز
 • در بر داشتن تاسیسات مربوط به آب آشامیدنی از قبیل چشمه های آب
 • عبور خطوط نفت و گاز از داخل محدوده شهرک
 • عبور آزاد راه تبریز – زنجان ار داخل شهرک از جمله مهمترین ویژگیها و پتانسیل های طبیعی و غیر طبیعی از نظرموقعیت جغرافیایی شهرک خاوران است.

نگاهی به شهرک خاوران از منظر برنامه ریزی شهری :

به جرات می توان گفت،  خاوران تبریزتنها شهرکی استکه مبتنی بر برنامه ریزی بوده و بیشترین پارامترهای اساسی مورد توجه برنامه ریزانو اندیشمندان شهری (مهندسین مشاور تهیه کننده طرح) را در بر گرفته است.

آنچه خاوران را از سایر شهرکهای موجود در شمال غرب کشور متمایز می سازد، بشرح ذیل است.

 • عرض شبکه معابر:
  حداقل عرض در کلیت شهرک خاوران 12 متر می باشد. به بیانی دیگر تمامی معابر موجود در شهرک خاوران بیش از 12 متر می باشد.
 • به طوریکه کریدورهای اصلی شبکه معابر با عرض 35 متر وظیفه جمع و پخش کننده حرکت سواره در شهرک را ایفاد می نماید.
 • همچنین وجود رینگ 65 متری ، بیشتر نقش حرکت سواره و تسریع در دسترسی سواره را مورد توجه قرار داده است.
 • پیاده راهها و نقش آن در حرکت پیاده  افراد و سهولت افراد در دسترسی به انواع فضاهای عمومی از جمله ویژگیهایی است که منحصراً در شهرک خاوران مورد توجه قرار گرفته است.
 • عبور آزاد راه تبریز _ زنجان از قسمتهای مرکزی خاوران ( علاوه برتقسیم نمودن  خاوران به دو قسمت مجزا)، بعنوان شبکه اصلی مواصلاتی فرا استانی، موقعیت جغرافیایی شهرک خاوران نسبت به سایر مناطق شهر متمایز می سازد.
 • در نظر گرفتن پیاده راهها
 • کنترل کیفیت دسترسیها
 • استفاده از تکنیک های آرامسازی ترافیک (در صورت وجود)
 • الگوی صحیح طراحی خیابانها و تقاطع شهری
 • توجه به تسریع در سهولت دسترسی سواره و پیاده به مقاصد خود

از جمله شاخصهایی است که در  خاوران به دقت مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.

 • مساحت قطعات:
 • خرد شدن قطعات مسکونی به مساحت های 100 تا 150 متر و …
 • افزایش تراکم جمعیتی از جمله مسائل و مشکلات عمده شهرسازی در بافت پر محسوب می شود.
 • حداقل مساحت قطعات مسکونی در کلیت شهر خاوران در حدود 330 متر مربع و بیشتر در نظر گرفته شده است به مفهومی دیگر به جز چند مورداستثناء،
 • تمامی مساحت قطعات مسکونی بر اساس نقشه مصوب شهرک خاوران، بیش از 330 متر مربع بوده است.
 • متناسب نمودن تراکم جمعیتی
 • خدمات رسانی و توزیع زیر ساخت های شهری را میسر ساخته و موجب مرغوبیت و رفاه عمومی شهروندان ساکن در شهرک خاوران می گردد.

سهولت  دسترسی به ییلاقات شمالی دامنه های سهند:

 • قرارگیری خاوران در شرقی ترین محدوده قانونی کلانشهر تبریز
 • علاوه بر نزدیکترین لکه شهری  کلانشهر تبریز به شهر باسمنج
 • سهولت دسترسی به ییلاقات شمالی دامنه های سهند و دره هروی و بیرق را فراهم نموده است.
 • فاصله شهرک خاوران تا شهر باسمنج کمتر از 5 کیلومتر و فاصله آن تا دره هروی و بیرق کمتر از 10 کیلومتر می باشد .
 • عدم محدودیت در ارتفاع پنجره ها:

در تمام مناطق نه گانه شهرداری تبریز در خصوص ارتفاع پنجره ها ار کف محدودیتی وجود دارد.

مبنی بر اینکه ارتفاع پنجره از کف اتاق بایستی از 180 سانتی متر کمتر نباشدکه این موضوع دارای نارسائیهای خاص خود از

قبیل عدم نورگیری و احساس خفگیدر داخل اتاق را بوجود می آورد . شهرداری منطقه 9 (شهرک خاوران) از این موضوع

مستثنی بودهو تنها منطقه ای است که محدودیت ارتفاع پنجره در آن وجود ندارد.

 • عدم وجود مفاهیم سنتی شمالی – جنوبی بودن قطعات در شهرک خاوران:

شمالی بودن و جنوبی بودن  قطعات مسکونی و مرغوبیت نسبی جنوبی بر شمالی از جمله موضوعاتی است که در حوزه

شهرسازی سنتی بچشم می خورد.به بیانی دیگر نامرغوب بودن قطعات شمالی در نورگیری و عدم  پیش آمدگی ساختمانی

بیش از بیش،موجب مرغوبیت و ارجعیت نسبی قطعات جنوبی بر قطعات شمالی بوده است .

این موضوع در شهرک خاوران منتفی بوده و کلیه قطعات  مسکونی در شهرک خاوران به نوعی قطعات شمالی محسوب می

شوند.

در نظر گرفتن کاربریهای فرا منطقه ای:

چنانچه پیشتر نیز بیان گردید، عبور آزاد راه تبریز – زنجان از وسط شهرک ،آنرا به 2 قسمت شمالی و جنوبی تقسیم نموده است که قسمت شمالی آن به مناطق مسکونی و قسمت جنوبی آن به کاربریهای فرا منطقه ای اختصاص یافته است.

 • کاربریهای آموزشی
 • آموزش عالی
 • تجاری
 • درمانی
 • فرهنگی
 • تأسیسات و تجهیزات شهری
 • میدان میوه و تره بار
 • غیره …..

با مساحت هایی در مقیاس فرا منطقه ای از جمله کاربریهایی است که در این قسمت در نظر گرفته شده که در صورت بهره برداری برای اولین بار در یک شهرک مسکونی ،موجب ایجاد فضاهایی با کاربریهای چند منظوره خواهد شد.

khavaraninfo

تاریخ انتشار :۱۰ شهریور ۱۳۹۸
دسته بندی: شهرک خاوران
برچسب ها:

دیدگاه ها

شماره های تماس :

09144099093
09143329497
09144226243
09148891788

آدرس دفتر فروش :

تبریز – آبرسان – کلانتر کوچه – نبش کلانترکوچه سوم – ساختمان خاوران، طبقه سوم

طراحی و بهینه سازی توسط رندبیت