بررسی شهرک خاوران تبریز ، نگاهی به فردا

بررسی شهرک خاوران از منظرعلم شهرسازی در خاوران

بررسی شهرک خاوران

 

شهرسازی در کتب لاتین به مفاهیم مختلفی تعریف شده است :
• فن و مهارت ساخت شهر
• تهیه نقشه شهر
• تدبیر کردن در امور شهر
• ساخت محیط شهر
• همچنین شهرسازی در واقع به مشابه طرح آگاهانه کالبدی است.
“کبیل” شهرسازی را دانش سامان دادن
• کاربری زمین
• تامین محل ساختمانها
• مسیر جاده های ارتباطی با حداکثر عملی بودن و راحتی و دسترسی تعریف کرده است.
“لینج” شهرسازی را اینگونه معنا کرد :
• توزیع نظام کلی فضایی فعالیت ها و عناصر در یک منطقه یا زمین دانسته است.
“چیپین” انجام تلاش منظم و نظام مند (سیستماتیک) را در جهت
• پیش بینی گرایش های اجتماعی و اقتصادی جامعه
• بررسی شهرک خاوران و هماهنگ کردن محیط فیزیکی با آن
• همچنین وی در تعریفی دیگر شهرسازی را چیزی جزء انجام کاربری زمین ندانسته است.
برخی دیگر از صاحبنظران بر این عقیده اند که :

در ادامه :

شهرسازی را نوعی برنامه ریزی فیزیکی در شهرک خاوران دانسته اند
• ارائه طرح و برنامه ریزی فیزیکی آینده
• نگرش به حال و گذشته در تمام زمینه ها به فرایند حال و گذشته نیزباید نگریسته شود.
هر برنامه ریزی چون آینده مورد نظری را در پیش دارد، پس باید هدف مشخصی را دنبال کرده و راهها و گام های رسیدن به اهداف آینده نیز مد نظر قرار گیرد.
به طور کلی دانش شهرسازی و به قولی دیگر هنر شهرسازی که در واقع آن را می توان تلفیقی از علم و هنر دانست، به دو قسمت تقسیم می شود.
• قسمت اول برنامه ریزی شهری است
• بخش دوم طراحی شهری.
• بدین صورت که هر دو بخش لازم و ملزوم یکدیگرند
• تقدم و تاخر آنها باید رعایت شود
• انجام و ارائه هرگونه طرح فیزیکی یا طرح شهری، باید پس از مرحله برنامه ریزی شهری انجام شود
• در واقع بدون برنامه ریزی در خصوص شهر، امکان طراحی وجود ندارد.
از آنجا که شهرسازی در خاوران به طور مستقل وجود ندارد،با پیوند و ارتباط دادن آن با علوم پیرامونی امکان فعالیت می یابد.

می توان گفت مسائل و مشکلات شهری و از جمله برنامه ریزی شهری و شهرسازی،نگرش صرف و واحد نسبت به کالبد و فیزیک شهر ندارد.

بعد از اشاره کردن به موارد ذکر شده در بالا ، به بررسی شهرک خاوران از نظر موارد ذکر شده میپردازیم.

khavaraninfo

تاریخ انتشار :۱۰ شهریور ۱۳۹۸
دسته بندی: شهرک خاوران
برچسب ها:

دیدگاه ها

شماره های تماس :

09144099093
09143329497
09144226243
09148891788

آدرس دفتر فروش :

تبریز – آبرسان – کلانتر کوچه – نبش کلانترکوچه سوم – ساختمان خاوران، طبقه سوم

طراحی و بهینه سازی توسط رندبیت